inloggen

Gymnastiekvereniging ARS is een vereniging van ongeveer 375 leden en een 65 tal vrijwilligers.

Na de algemene ledenvergadering van 8 april 2015 bestaat het bestuur uit 4 personen.

Beppie Vugts:                  Voorzitter en bestuurslid werkgroep nieuwe producten/ Activiteiten

Annette vd Sanden:      Manager werkgroep communicatie

Annet Guitjens:               Penningmeester en bestuurslid werkgroep financiën

Patrick van Stiphout:     Manager Technische zaken

Zij zullen gaan werken volgens de richtlijnen van ‘besturen met een visie’. Dat wil zeggen dat ze aan de hand van een beleidsplan de toekomst van de vereniging voor de komende jaren gaan sturen. Tevens zijn de bestuursleden op dit moment  lid van diverse werkgroepen.  Het doel is om deze rol de komende jaren ook te gaan beleggen bij andere kaderleden. Voor iedere werkgroep is een manager of  teamleider benoemd die samen met vele vrijwilligers de vereniging draaiende houden. Heb jij ook interesse om zitting te nemen in een werkgroep, meld je dan aan via ons secretariaat, dan nemen wij contact met je op.

De functie van secretaresse blijft bestaan onder de werkgroep communicatie en deze wordt vervuld door Saskia de Kraker.

De functie van  de ledenadministratie valt onder de werkgroep financiën en wordt vervuld door Susan Renders.

In de 1e helft van het jaar wordt de algemene ledenvergadering gepland. Tevens is er minimaal 1 kadervergadering per jaar.

Communicatie: we hebben al meer dan 30 jaar een eigen clubblad ARS nieuws dat 5 of 6 keer per jaar uitkomt en een eigen vouwploeg die de clubbladen vouwen en nieten, De werkgroep communicatie is nauw betrokken bij de website, en iedere 6-8 weken komt er een nieuwsbrief uit voor de kaderleden.

Jeugdcommissie: bestaat uit jeugdleden, zij organiseren regelmatig activiteiten die ‘niets’ met turnen te maken hebben, zoals paaseieren zoeken, dropping of jeugdkamp. Klik hier voor de speciale pagina van de jeugdcommissie.