inloggen

1002015807_Contributie_0

Contributie regeling

De contributie is vastgesteld op jaarbasis (schooljaar) en wordt jaarlijks vooraf geïnd in de maand juli voor het hele seizoen.  Recreanten betalen € 13.50 / maand voor 1 uur turnen en de overige leden € 14.50 / maand. Eventuele extra uren kosten de helft van dit bedrag. Alle jongens en meisjes die in de wedstrijdgroep A of B zitten, de meisjes jongtalent en de brugklasgroep betalen het hoge tarief. De contributie dient u vooraf te betalen en de nota moet binnen 4 weken na factuurdatum voldaan zijn.

De basiscontributie bedraagt:

Leeftijd

2019 – 2020

van 3 t/m 15 jaar

€ 162.00

60 jaar en ouder

€ 150.00

van 16 t/m 59 jaar

€ 174.00

Wedstrijdgroep A en B , Jong talent / brugklasgroep

€ 174.00

Toeslag extra training

1/2 basis per uur

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 20.00

 

Lid worden:

U kunt wel tussentijds lid worden, er wordt dan een deel van de contributie berekend + het inschrijfgeld.  Gelieve de contributie over te maken op:

Banknummer NL07 RABO 0123 1686 86 tnv Gymnastiek vereniging Ars Eindhoven. ovv uw Ars lidnummer (staat bovenaan op de brief die u ontvangt).

Toeslag extra trainingsuren:

Een lid van de wedstrijdgroep of recreatiegroep betaalt naast de basis contributie een extra toeslag per uur (½ basis contributie). Voor ieder extra uur betaalt het lid de helft van de basis contributie. (3 uur trainen is dus 2 uur betalen).

Deelnemen aan KNGU wedstrijden:

Degene die deelnemen aan wedstrijden, betalen eenmalig een vast bedrag per jaar voor de wedstrijdkosten (inschrijfgeld, pasjes, lenen turnpakjes). Deze wedstrijdkosten dienen voor aanvang van het wedstrijdseizoen betaald te zijn, anders wordt je niet ingeschreven voor de wedstrijden. De kosten bedragen;

·    Voor alle divisies:        € 50.00 per jaar

Schriftelijk opzeggen:

Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 juni bij de leden administratie binnen te zijn. Aangezien de contributie vooraf dient te worden betaald, wordt er geen contributie terug gestort.

Tijdelijke contributiestop:

Leden die langer dan zes weken uit de roulatie zijn door een blessure, kunnen via de ledenadministratie in overleg met de leiding een contributiestop aanvragen

Bondscontributie:

Voor ieder Ars lid dienen wij ook een bedrag over te maken aan de KNGU, de zogenaamde bondscontributie. Deze bedragen zijn voor vastgesteld op:

·         Junioren (t/m 15 jaar) € 22

·         Senioren (vanaf 16 jaar) € 27

Verhuizen:

Wanneer u gaat verhuizen, vergeet dit dan niet door te geven aan de leiding of de ledenadministratie. Op de website staat een formulier om deze gegevens op een eenvoudige manier door te geven.